Semesteruppehåll

2016-07-08T12:00:38+01:00

  Det var ett tag sedan senaste uppdateringen här, vilket inte innebär att inget nytt har skett. Snarare tvärtom. Exempelvis är jag själv ny och kommer figurera på olika håll i verksamheten under sommaren. Mitt namn är Tobias och jag är bland annat verksam inom kultur och musikföreningen Guerilla Deco, som förpestat ljudvågorna på offentliga [...]