”Tanken är lite att vi ska få folk att släppa blicken från sina mobiler och upptäcka andra saker runtomkring dem. Samtidigt innebär Artcaching ett möte mellan analog och digital teknik. Våra tryck framställs genom letterpress, en äldre tryckteknik, och genom digitala flöden kan dessa sedan få en större publik, säger Eva Lindegren.”

Läs hela artikeln här!