Nu är det dags för vårt sextonde konsttryck. Denna veckan är det Elnaz alias Lambii som står för det konstnärliga. Som vanligt är varje konsttryck unikt. Trycket har Elnaz skurit ut i linoleum och varje tryck är gjort ett och ett för hand, med olika färgnyanser. Budskapet kan tolkas på olika sätt, både positivt och negativt. Det kan tolkas som att vi alltid är övervakade, med tanke på nutidens debatt om kameraövervakning, avlyssning mm. Det kan även tolkas att man blir sedd. I Avtar till exempel säger man inte ”Jag älskar dig” utan man säger ”I see you” och det kanske är ett enklare sätt att uttrycka sin kärlek på. Men tolkningen överlämnar vi till betraktaren.