OM 2017-01-18T14:34:50+00:00

Vår idé blir verklighet

Efter att idén om att starta upp det gamla hantverket fått värka klart, kom en och en annan fundering; vem är intresserad av att investera tid eller pengar i ett hantverk som är så gammalt och tidsödande? Men efter några tankevarv stod det klart att hantverket kunde vara till gagn för människor med särskilda behov i vår allt mer stressade och digitala värld. Det fanns möjligheter att göra två bra saker samtidigt; att bevara det gamla hantverket Boktryck och samtidigt dela med sig av det lugn och de utvecklingsmöjligheter hantverket erbjuder.

Rundqvist & Co startades i symbios med Rundqvists Boktryckeri som sedan 1908 samlat på sig en gedigen uppsättning av gamla maskiner, blytyper, trästilar och klicheér. I samband med offset tryckets utveckling gjorde de flesta tryckerier sig av med de gamla tryckpressarna med tillbehör. På Rundqvists Boktryckeri flyttades bara en del maskiner åt sidan och en del material bars upp på vinden. Dessa maskiner, klicheér, blytyper och trästilar har nu dammats av, burits ner och återanvänds av oss på Rundqvist & Co. Av spillpapper från Rundqvists Boktryckeri producerar vi konsttryck, kladdblock, kort mm. Själva designen och formatet utgår från pappret som blir över i Rundqvists Boktryckeris produktion.
Fokus på Rundqvist & Co är experiment och utforskande. Det gäller både i skapandet av produkter men även i utvecklingen av verksamheten. Vårt arbete utgår från hantverkets alla möjligheter och uttrycksformer. Varje vecka gör vi bland annat 30-60 unika konsttryck som vi hänger upp runt om i Göteborg. ARTCACHING ARTCACHING på facebook: www.facebook.com/artcaching

Bevara boktrycket

Det gamla hantverket Boktryck är ett kulturarv som vi vill bevara, återinföra och utveckla. Dels för den historiska betydelse boktryckarkonsten haft, men även för hantverket i sig och de möjligheter som fortfarande finns i den gamla trycktekniken. Historiskt sett har boktryckarkonsten haft en stor betydelse. Med den nya trycktekniken kunde åsikter spridas långt snabbare än tidigare och går kanske att jämföra med internets betydelse i vår moderna tid.
Idag har människor helt nya förutsättningar att sprida åsikter och information tack vare internet. Internet ger oss möjlighet att snabbt kunna ta reda på saker som händer på avlägsna platser. Informationsflödet sker i snabb takt. Visst finns det fördelar med vårt uppkopplade informationssamhälle. Möjligheten att knyta och hålla kontakten med vänner och bekanta som är utspridda över hela jordklotet är en. Liksom att ha tillgång till nyheter, musik, filmer och forskning endast ett klick bort. Möjligheten att kunna jobba var och när man vill, med hjälp av trådlösa nätverk och jobbmejl i mobilen. Men informationstillgången och flexibiliteten har ett pris. Den påverkar våra liv på många, inte enbart positiva, sätt. Med den nya friheten som tekniken ger oss kommer baksidor som ökad stress, psykisk ohälsa, diffusa gränser mellan fritid och arbetstid.

Vad betyder det tidskrävande hantverket egentligen i vår digitaliserade tid där informationen färdas allt fortare?
Vad betyder det att få arbeta med händerna?
Vi tror att det betyder en hel del. Därför har vi även workshops där vi erbjuder olika varianter för att komma närmare boktrycket och dess historia.

Örgryte Härlanda posten

juni 27th, 2017|0 Comments

En trevlig sammanfattning om oss i Örgryte Härlanda Posten. Ja, vem vill inte ha högtryck så här i sommartider? Så vi hoppas att de som läser artikeln och blir nyfikna på oss kommer i håg detta [...]

Bufff på besök i vår verkstad

mars 9th, 2017|0 Comments

I dag hade vi Bufff på besök i vår verkstad. Några barn och vuxna fick för första gången bekanta sig med gamla trästilar, klichéer, våra tryckpressar och den härliga tryckfärgen. Mot slutet av kvällen var [...]

Potpurri i sommartider

juni 27th, 2017|0 Comments

Denna veckan blir ett potpurri av favoriter vi själva väljer att hänga upp och som finns kvar i huset. Så titta noga, vem vet vad ni kan hitta...