Två roliga, givande och tämligen intensiva dagar.
Mycket snack var det också, för vi ville ju förklara för de besökare som stannade till vad som är så speciellt med Rundqvist & Co:s produkter.
Ja alltså, de stannade förstås till för att de såg att våra tryck är snygga – men sen är det ju att förklara allt det där med Återfinna & Återvinna, hur boktryck och gamla klichéer fungerar…