Besöket inleddes med ett årsmöte. Sedan startade själva studiebesöket med lite historia om Rundqvists Boktryckeri och visning runt i lokalerna. Vi stannade till för mingel, ost och vin i vårt ”museum” innan vi gav oss ut i verkstaden och tryckte med våra gamla klicheér.