Under perioder i livet kan motivationen sina. Stress, depression och ångest är en epidemi. Varför inte dela med sig när man har en drivkraft? Med förhoppningen att trycka de möjliga mail jag får in.