Vi ville använda någon av alla våra gamla fina klicheér och fann en glad clown. När vi tryckt den fick vi lust att färglägga den som när man var barn. Texten är hämtad från Corporal Clegg, albumet A sancerful secrets. En clowns ständiga existentiella fråga.

Resultatet blev en unik handtryckt, handkolorerad illustration med handsatt och handtryckt text.

Konsttrycken är gjorda av : Moda Ba Da, Karin och Anja