Älska dig själv! Älska dig själv! Älska dig själv! DU är det viktigaste som DU har. Ju förr du inser det, desto bättre. Välj dig själv. Välj det som är bra för dig. Välj det som du njuter av. Skicka det här lilla brevet till dig ofta.