Är det självklart att vi lever i en demokrati eller kan det vara så att vi lever i en demokratur utan att vi tänker på det? Veckans konsttryck ställer en fråga; Demokratur Eller? Hur 

”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.” Wilhelm Moberg

Mer finns att läsa på Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Demokratur