Det uttrycker att ett problem kommer att lösa sig själv, om man bara väntar lite.
Problemet kanske inte kräver en direkt åtgärd, man kanske bara behöver dra sig tillbaka lite och invänta att solskenet kommer tillbaka.