”Du kanske borde prata med någon annan” Handlar om att det är lätt att säga ”Du kanske borde prata med någon” Vem menar man egentligen när man säger så? I alla fall någon annan…