Killarna som kom på besök gjorde tryck som vi sedan hängde upp i vår konstjakt Artcaching

Elektra är en nationell MR-verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Elektra ingår i verksamhetsområdet Föredöme och Framtidstro – de sociala projekten. Inom verksamhetsområdet finns också United Sisters, Oslagbart, Barn Till Ensamma Mammor och Tillsammans för Sverige m.fl.

Elektra jobbar för jämställdhet och för den ovillkorliga respekten för de mänskliga rättigheterna. Det betyder att vi jobbar för ett samhälle där det aldrig ska accepteras att någon använder kulturell, religiös, social, politisk eller någon annan tillhörighet för att rättfärdiga förtryck, våld eller andra kränkningar.

Elektras vision är att ingen skall leva under våld och förtryck i hederns namn

Elektra jobbar med att erbjuda stöd till utsatta ungdomar och arbetar också förebyggande med utbildning och attitydförändrande samt opinionsbildande arbete.

Elektras kärnämnen:

·        Fördomar & normer
·        Mänskliga rättigheter
·        Demokrati
·        Jämställdhet
·        Genus och könsroller
·        HBTQ
·        Kultur och traditioner
·        Sex, samlevnad och relationer
·        Mångfald och integration
·        Hedersrelaterat våld och förtryck
·        Självkänsla och självförtroende
·        Rasism, diskriminering och Intersektionalitet
·        Civilkurage
·        Lagar och etik
·        Beroende och missbruk