I sockerbrukets gamla lokaler håller Handpapper Klippan till. Där gör de gör underbart vackra papper av returmaterial…Det trycktes på för fullt, både med klicheér och bokstäver.