Hossein fick fart de sista dagarna på Tryckverkstaden och gjorde sitt underbara konsttryck  Imagine. Det andra trycket ”if it aint stiff it aint wort a fuck”gjordes av Stefan Boerenbeker som var en flitig besökare på tryckverkstaden de sista dagarna. Det känns lite konstigt att inte åka till Konsthallen och Tryckverkstaden, men det som är bra med slut är att det alltid leder till en ny början.