Löv och falskhet faller…
Ett konsttryck gjort med grafik och boktrycksteknik.