GRAMUS bildades år 2000 i syfte att tillvarata de svenska grafiska
museernas intressen och att på ett nationellt plan verka för att kunskapen
om äldre grafisk teknik kan leva vidare.