Omfamna en annan individ, livet, det nya året och möjligheterna…