Det var jättelänge sedan som människor bodde i små folkstammar, där fanns ledare men inte kung och privilegierade människor. Alla människor levde jamlikt.
Män jagade vilda djur och kvinnor plockade frukt och odlade lite grönsaker.
Alla uppfostrade allas barn tillsammans så det var inte så viktigt vems barn som var vems. Alla barn tillhörde alla.
Men en del folkstammar ville leva utan att jobba och ha mer mat, så de började invadera andra folkstammar och tvinga människor att bli slavar.

Utveckling av jordbruket ledde till slaveri, eftersom jordbruk krävde att man jobbar mycket för att förbereda marken för att kunna odla och anlägga vattendrag. Jägare och samlare ville inte jobba med sådana tråkiga jobb. Men man hade inte tråkigt om slavar jobbade med jordbruket istället.

Utveckling av jordbruket gav mycket mat, därefter ökade befolkningen,så de behövde invadera igen. På så sätt växte samhället större och kungar och privilegierade människor bildades. Barn ärvde sina föräldrars status, så det var viktigt vilka ens föräldrar var. På detta sätt skaffades stater.

I primitiv kommunism fanns det inte ideér om ägande. Allt tillhörde alla människor. Men krig och invasion skapades av patriarkatet eftersom männen var soldaterna. Krig och invasion är statens ursprung.

Min bild föreställer en pistol i form av en kuk. Det betyder att kuken uttrycker patriarkatet och pistolen uttrycker krig och invasion. Sverige är ett jämställt och lugnt land.
Jag tycker min bild uttrycker fetischer av lust, lust till dominans, som även kvinnor har. Dessa lustar leder till förödande lust och sadism. Du kan se många sådana i Sverige och hela världen.

Text & Konsttryck: Chihiro Nodera