NYHETER

Små upplagor och originaltryck

Våra produkter är framställda med gammaldags boktryck, Letterpress på engelska. Ordet boktryck kan lätt skapa förvirring, då tryckmetoden numera används till annat än att trycka böcker med. Alla våra tryck är handgjorda original och det finns inte två som är exakt lika. Vi kombinerar genuint hantverk med modernt uttryck, i kombination med olika grafiska tekniker.

Boktryck/Letterpress känns igen på den lilla relief som uppstår när den infärgade blytypen/trästilen pressas mot de mjuka pappersfibrerna.

Vi använder oss mer och mer av den här metoden. Den passar till våra ”mallar” som vi klipper ut för hand i olika material. Metoden innebär att vi rollar ut tryckfärg på ”mallen” som vi klippt ut. Därefter läggs ”mallen” antingen i grafikpressen eller i avdragspressen med det papper som trycket skall föras över till ovanpå. Denna procedur görs för varje tryck och därför blir det inte två likadana bilder.

Alla bokstäver som används i våra tryck har satts ihop från lösa typer, antingen bly eller trästilar.  Bokstäverna färgas sedan in med tryckfärg varefter vi trycker det mot papper i någon av våra avdragspressar.