Riktigt lika sant som sanning är det inte om det är sannolikt sa Tage. I dag känns mycket osannolikt osant.