Ljus och värme är vad som behövs nu!
Vi tar hjälp av stickan för att sprida budskapet…