What you see is what you get – eller?

2016-04-12T19:35:06+02:00

What you see is what you get" är ett uttryck som irriterar mig mycket. Vad betyder det ens? Det används som en beskrivning på något som är okrångligt och väldigt basic, men jag håller inte