Med veckans konsttryck uppmanar vi till nyfikenhet och nya vägar. Det är inte bra att göra som man alltid gjort, allra helst inte om man vill ha en förändring.