Veckans Artcaching är tryckt av Moda Da. Texten är tagen från Pink Floyds låt  ”Wish you were here”

”Tycker att texten speglar vår tillvaro de senaste decennierna.”
Moda Da