Från och till är man närvarande… Vilket är du idag?