Idén till veckans konsttryck är gjort och tänkt av Lars-Göran, LG. Han har haft lite funderingar kring tid…

Time is on my side.
Om inte…Hur länge ska jag vänta? När kommer min tid?
Har jag ont eller gott om tid?
Allt mäts i tid. Tid är pengar.


Arbets-tid, Över-tid, Res-tid, Fri-tid, Vänte-tid, Nu-tid, Då-tid, Fram-tid, Jule-tid, Sommar-tid, Vinter-tid…osv

Men, finns tid?

Dygns-rytmer.
Fritt från Wikipedia: Dygns-rytmer eller cirkadianska rytmer (circa dies, ”ungefär en dag”), är de processer hos levande som är inbyggda och regelbundna på ungefär ett dygn. Sådana rytmer finns hos ett mycket stort antal organismer, från enkla organismer till växter och djur.
Människor uppvisar individuella skillnader i dygns-rytm och kan delas in i morgon-människor (kvällströtta, morgonpigga), natt/kvälls-människor (”nattugglor” — som är piggast på kvällen och föredrar att gå till sängs sent) respektive varken eller.

”Om du vill ha ont om tid ska du ingenting göra.” Anton Tjechov (1860 -1904)