På Rundqvists har vi inga direkta åldersgränser, vare sig uppåt eller neråt i åldrarna. När vi blev tillfrågade om att ha en workshop för Toltorps förskola tyckte vi att det lät spännande och viktigt. Vi vill ju bevara boktrycket och framförallt låta de yngre få veta mer om det. Sedan är det ju ett plus att det är väldigt kul att rulla färg också. Toltorps Förskolas pedagogiska arbete har dessa grundstenar…

  • Vi leker alltså lär vi
  • Allas olikhet blir allas tillgång
  • Tillsammans skapar vi en framtid

Påminner faktiskt lite om våra egna, här på Rundqvists.