Vårt tionde konsttryck är ett linoleumsnitt av en vacker uggla. Konstnären bakom denna omtalade symbol är Faruq Omer.

Vem har inte hört uttrycket ”klok som en uggla” eller att man anar ”ugglor i mossen”? Man kan även sitta och uggla…I de flesta kulturer med en esoterisk tradition är ugglan ett vördat (och ibland skrämmande) tecken. Ugglan väckte rädsla eftersom den var en symbol för mörkret och det okända. Sedan tidernas begynnelse har människan varit rädd för mörkret och det okända, och ugglan har alltid förknippats med de mörka och okända dimensionerna.

Ugglan förknippas också med död och pånyttfödelse. Somliga indianstammar ansåg att i ugglan bodde de dödas själar. I de egyptiska hieroglyferna symboliserade ugglan död, natt, kyla och passivitet. När en aspekt av dig dör öppnas nya möjligheter för ny utveckling på ett annat område i ditt liv.

Ugglan är också en symbol för den uråldriga visdom som härrör från de inre världarna. För i mörkret finns drömmar,visioner och mystiska insikter. Athena, den grekiska visdomsgudinnan, avbildades med en uggla på axeln som avslöjade inre sanningar för henne. Merlin, den gamle keltiske magikern, som hjälpte den legendariske kung Arthur, använde en uggla för att vinna tillträde till de osynliga dimensionerna. Ugglan ser i mörker vad andra inte kan se.

Ugglan är helt klart ett vackert konsttryck, så skynda er ut och ta ett exemplar!