Det var vår. Med ljuset kom energin. Startade en del projekt. Gränserna luckrades upp. Kände mig missförstådd på många plan. Hindrades i mitt flöde…blev något osammanhängande. Manin var ett konstaterande.
Var jag obehaglig?
Tyckte snarare de som mötte mig var det…

Våga bry dig! Orka bry dig!