En hälsning till Anja! Vi är några typer som saknar dig…