What you see is what you get” är ett uttryck som irriterar mig mycket. Vad betyder det ens?
Det används som en beskrivning på något som är okrångligt och väldigt basic, men jag håller inte med. Planscherna visar hur absurt uttrycket är. Vad är det du ser? Ser du samma sak  som andra?
Trycken är gjorda med transparent färg och hur den slutliga texten ser ut, beror helt på underlaget. På vissa papper glänser texten, på andra ser den ut som om den tryckts med olja eller är blöt. På en del papper syns trycket knappt.
Kan du som åskådare verkligen veta vad det är du får genom att bara se det du ser?
Om du dessutom står en bit bort från planschen och bara kan se de stora bokstäverna, vad betyder texten då?
Verkligen är aldrig så enkel som planschen säger. Planschen ljuger för dig.

Idé & tryck: Anita.
Sättning: Pelle.