En kortfilm om hur vår mobila tryckverkstad kan förhöja den kreativa stämningen…